logo
petrochemiczna

CASE STUDY - Branża petrochemiczna

petrochemiczna

Rok 2021 – 2023

RELOKACJA SZWAJCARSKIEJ RAFINERII

Relopack Sp. z o.o. miał zaszczyt współpracować w ramach sieci GIRN przy największym w tamtym okresie projekcie demontażowym prowadzonym na terenie Europy. Realizowaliśmy demontaż wraz ze znakowaniem elementów konstrukcji stalowych i maszyn rafinerii. Prace odbywały się na wielu kondygnacjach. Zajęliśmy się też pakowaniem eksportowym i konteneryzacją. Relokacja zakładu ze Szwajcarii do Pakistanu.

Czas trwania projektu z udziałem zespołu Relopack: 3 x 90 dni

Wielkość projektu: około 90 kilometrów rurociągów, 30.000 ton stali, ponad 50 zbiorników paliwa
o pojemności około 200 basenów olimpijskich. Rafineria miała 120 ha.

Maksymalna waga: 250 ton

Najwyższy element: 70 m

Liczba pracowników Relopack zaangażowanych w tym projekcie: około 30 osób

Wielkość projektu:

Około 90 kilometrów rurociągów, 30.000 ton stali, ponad 50 zbiorników paliwa
o pojemności około 200 basenów olimpijskich.
Rafineria miała 120 ha.
Maksymalna waga: 250 ton
Najwyższy element: 70 m

Czas trwania projektu:

Ekipy Relopack pracowały na miejscu 3 x 90 dni

Zaangażowany zespół:

Około 30 osób

RELOPACK SP.Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego nowych linii opakowań przemysłowych w firmie”

Celem projektu jest: rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego 2 linii opakowań przemysłowych i jego wdrożenie w formie nowych produktów w ofercie firmy
Dofinansowanie projektu z UE: 666 750,00 PLN