logo

CASE STUDY - Branża energetyczna

energetyczna

Rok 2019

ZAPAKOWANIE FABRYKI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Relopack Sp. z o.o. był odpowiedzialny za pakowanie eksportowe ogromnego parku maszynowego przeniesionej największej fabryki w Europie produkującej panele fotowoltaiczne. Zakład relokowano na Bliski Wschód.

– produkcja opakowań drewnianych w zakładzie produkcyjnym w Chludowie,

– dostawy do miejsca realizacji,

– sprawny proces pakowania morskiego, załadunku i sztauowania kilku tysięcy opakowań w kilkuset kontenerach morskich w Niemczech.

Czas trwania projektu: 8 miesięcy

Wielkość projektu: O skali tego zlecenia świadczy fakt, że hala produkcyjna tego zakładu miała powierzchnię 60.000 m2 i mieściła setki, w pełni zautomatyzowanych maszyn ważących od kilku do kilkunastu ton. Większość z tych urządzeń wymagała zaprojektowania i wybudowania specjalistycznych opakowań. Łącznie, dla tego jednego zamówienia, Relopack zaprojektował ponad 90 rodzajów skrzyń.

Liczba pracowników Relopack zaangażowanych w projekt: około 40 osób

Wielkość projektu:

Zaprojektowano ponad 90 typów skrzyń i podestów.

Zapakowano i zasztauowano kilka tysięcy opakowań w kilkuset kontenerach morskich

Czas trwania projektu:

8 miesięcy

Zaangażowany zespół:

około 40 osób

RELOPACK SP.Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego nowych linii opakowań przemysłowych w firmie”

Celem projektu jest: rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego 2 linii opakowań przemysłowych i jego wdrożenie w formie nowych produktów w ofercie firmy
Dofinansowanie projektu z UE: 666 750,00 PLN